انواع سیمگیرهای انتهایی

  شرکت نیرو قطعه پارس آیریک

انواع سیمگیرهای انتهایی

شامل موارد :

  • سیمگیر انتهایی سه پیچ 70
  • سیمگیر انتهایی چهار پیچ 120

  • سیمگیر انتهایی 5 پیچ
  • کلمپ چمپر آلومینیوم

ویژگی ها :

  • روش تولید قطعات به صورت اکسترود شده می‌باشد
  • جنس آلومینیوم از A413/1 می‌باشد
  • خط تولید دارای تأییدیه QCP می‌باشد.

  • کلیه تولیدات دارای تأییدیه های پژوهشگاه نیرو می‌باشد.

شرکت سازنده : خزر گستر

فهرست