انواع کلمپ جمپر آلومینیوم

  شرکت نیرو قطعه پارس آیریک

انواع کلمپ جمپر آلومینیوم

شامل موارد :

  • کلمپ آلومینیوم 70-50
  • کلمپ آلومینیوم 120-70

ویژگی ها :

  • روش تولید قطعات به صورت اکسترود شده میباشد
  • در تولید کلمپ های جمپر از بهترین نوع آلومینیوم استفاده میشود
  • پیچ و مهره های آن از گرید 8/8 و به دو روش گالوانیزه گرم و داکرومات آبکاری میگردد.

شرکت سازنده : نیرو قطعه پارس آیریک

فهرست