کلمپ و کانکتورهای مسی

  شرکت نیرو قطعه پارس آیریک

  کلمپ و کانکتورهای مسی

شامل موارد :

  • کلمپ مسی شکافدار
  • کلمپ مسی دو پیچه
  • کلمپ مسی انشعاب

ویژگی ها :

  • کلمپ مسی شکافدار (کانکتور) : تولید به روش فورج- ایجاد روکش محافظ(آبکاری) به دو روش مسی وقلع اندود- جنس از آلیاژ مس-  سایز و آرم سازنده بر روی آن حک شده
  • کلمپ مسی دو پیچه : تولید به روش اکسترود- جنس از آلیاژ مس- روکش به دو صورت مسی و قلع اندود امکان پذیر میباشد.
  • کلمپ مسی انشعاب : نوع جدیدی از کلمپ های انشعاب که طرز استفاده از آن بسیار راحت تر از مدل های دیگر میباشد و به دو روش مسی و قلع اندود آبکاری میگردد. 

شرکت سازنده : نیرو قطعه پارس آیریک

فهرست