انواع کلیدهای میناتوری - کلیدهای اتوماتیک و ..

  شرکت نیرو قطعه پارس آیریک

انواع کلیدهای میناتوری، کلیدهای اتوماتیک و ..

شامل موارد :

  • ایزولاتور 

  • کنتاکتورهای AC

  • کلیدهای مینیاتوری

  • کلید‌های محافظ جان

  • کلید های اتوماتیک الکترونیکی

  • کلید‌های اتوماتیک غیر قابل تنظیم

شرکت سازنده : سان نیرو سروش

فهرست