تجهیزات ارت

  شرکت نیرو قطعه پارس آیریک

تجهیزات ارت

شامل موارد :

1- الکترود های ارت
   – صفحه ارت اتمایز
   – میله ارت اتمایز

2- مواد کاهنده و الکترولیت ها
   – tk1 خاک کاهنده مقاومت زمین
   – tk2 خاک کاهنده سوپر جاذب ژله ای
   – tk3 کنسانتره
   – tk4 الکترولیت جبرانی
   – tk5 الکترولیت ثبات

3- سایر تجهیزات
   – آند محافظ صفحه چاه آرت
   – تجهیزات جوش احتراقی
   – صاعقه گیر
   – حوضچه و ترمینال ارت
   – اتصالات ارتینگ

4- و کلیه ملزومات سیستم ارت

توضیحات :

در بسیاری از مکان ها قسمت های خاص تجهیزات مانند بدنه و قسمت هایی که نباید برق دار باشند از سیستم ارت استفاده می شود که وظیفه آن انتقال ولتاژ به زمین می باشد برای محافظت از افراد و تجهیزات. جریان الکتریکی همیشه مسیر کوتاه و دارای کمترین مقاومت را انتخاب می کند. فرض کنید که بدنه یک دستگاه برق دار شود و این بدنه به چاه ارت وصل باشد. حال دست ما به بدن این دستگاه می خورد. مقاومت بدن انسان ها با یکدیگر متفاوت است. این عدد از 1 کیلو اهم تا 100 کیلو اهم بسته به خشک بودن و سالم بودن پوست و فیزیک افراد متغیر می باشد. این مسئله در مورد مدارات الکتریکی نیز صادق است با این تفاوت که این مدارات امکان دارد دارای مقاومت بسیار کمتری از بدن انسان باشند. به همین علت چاه ارت باید دارای کمترین مقاومت ممکن باشد.

شرکت سازنده : آکان

فهرست