تماس با ما

  با ما در ارتباط باشید.

  با ما در ارتباط باشید

باعث افتخار ما خواهد بود اگر انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید!

دفتر فروش

32502567 -031  _  32502540 -031  _  32503701 -031

32502567 -031
32502540 -031
32503701 -031

32502632 -031


32502632 -031

info@parsayrik.ir


info@parsayrik.ir

اصفهان،خیابان پروین،مقابل پارک کوهسار،ساختمان برنا 5،طبقه 5، واحد 14

اصفهان،خیابان پروین،مقابل پارک کوهسار،ساختمان برنا 5،طبقه 5، واحد 14

کارخـانـه

33873714 -031  _  33879108 -031 _ 09133132557

 33873714 -031
33879108 -031
09133132557

33873713 -031


33873713 -031

اصفهان، خیابان امیرکبیر ، بلوک 22A ، پلاک 13 و 14

 اصفهان، خیابان امیرکبیر ، بلوک 22A ، پلاک 13 و 14

فهرست