لواز کابل خود نگهدار

  شرکت نیرو قطعه پارس آیریک

لواز کابل خود نگهدار

شامل موارد :

 • انتهایی یا کششی
 • کلمپ آویز
 • کلمپ روشنایی
 • کلمپ مشترکین
 • کلمپ ارتباط خط
 • کانکتور افزایش انشعاب
 • درپوش

ویژگی ها :

با توجه به موضوع مهم کاهش تلفات در صنعت برق، یکی از راهکارهای ارائه شده توسط توانیر تعویض شبکه مسی فشار ضعیف به کابل خودنگهدار می باشد.

 • کانکتور انشعاب مشترکين :
  اين کانکتور جهت ايجاد انشعاب فشارضعيف کابل مشترکين از کابل خود نگهدار مورد استفاده قرار ميگيرد و از نوع بي متال مي باشد.
  اين کانکتور قابل اتصال به کابلهای آلومينيومی و مسی در دو حالت اصلی و فرعی می باشد.
  جهت نصب انشعاب درحالت برق دار و يا بی برق نيازي به روکش برداري از روي کابل نمي باشد.
 • کانکتور انشعاب خطوط:
  اين کانکتور جهت ايجاد انشعاب فشارضعيف خطوط فرعي از کابل خودنگهدار اصلي مورد استفاده قرار ميگيرد و از نوع بي متال مي باشد.
 • کلمپ آويز فشار ضعيف :
  اين کلمپ جهت مهار کابلهاي خود نگهدار فشار ضعيف، همراه با پيچ دم خوکي و با يک تسمه نگهدارنده کابل بر روي پايه نصب مي گردد.
 • کلمپ کششی آلومینیومی :
  جهت کشش و نگه داشتن کابل های خود نگهدار فشار ضعیف در شبکه های با مسنجر عایق و
  درکلیه شرایط آب و هوایی قابل استفاده می باشد.
 • کانکتور افزایش انشعاب:
  کانکتور چند جزیی طرح ویژه ای است که افزایش تعداد انشعابات را به طور همزمان تا حداکثر دو انشعاب تسهیل می سازد . هر انشعاب گیری فرعی توسط عملکرد پیچ مجزایی ایجاد می گردد .

شرکت سازنده : پارس آیریک

فهرست